Czym jest egzamin SRC?

Jedną z coraz bardziej popularnych form spędzania wolnego czasu jest ostatnio żeglarstwo i wyprawy morskie jachtem. Jednak by móc samodzielnie żeglować i prowadzić jachty, należy najpierw ukończyć wymagane kursy i zdać niezbędne egzaminy. Jednym z nich jest egzamin SRC. Czym on właściwie jest?

Co to jest egzamin SRC?

SRC, czyli Short Range Operator’s Certificate jest to świadectwo radiooperatora łączności bliskiego zasięgu. Certyfikat ten jest wymagany do obsługi urządzeń radiowych, które wykorzystują częstotliwości i techniki stosowane w specjalistycznym systemie GMDSS na statkach morskich na obszarze morza A1. Dokument ten uznawany jest na całym świecie i przeznaczony jest dla operatorów stacji radiowych UKF na jednostkach rekreacyjnych, które pływają po wodach morskich, zarówno otwartych, jak i osłoniętych. Szczególnie przydatny jest ten certyfikat na podczas wypraw morskich jednostkami prywatnymi lub wynajętymi na akwenach morskich, które zaliczane są do wód typowo żeglarskich, np. basen Morza Śródziemnego, Tajlandia, Seszele.

Jak wygląda egzamin SRC?

Przed przystąpieniem do egzaminu, należy ukończyć kurs obsługi urządzeń radiowych nadawczych oraz nadawczo – odbiorczych. Egzamin SRC przeprowadzany jest przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, który jest organem uprawnionym do wydawania certyfikatu. Sam egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej obsługi przyrządu. Wymagane jest, by osoba przystępująca miała ukończone 15 lat.

Jak widać, świadectwo SCR jest dokumentem niezbędnym w przypadku, gdy chce się pływać samodzielnie po wodach morskich oraz organizować rejsy po morzach i oceanach, dlatego też warto taki egzamin zdać.

Po więcej informacji zapraszam na bloga: https://fairwinds.pl/o-egzaminie-src-w-systemie-rya/